Ont i kroppen – testa magnetbehandling

För den som har ont i kroppen är kanske det viktigaste att bli av med smärtan. En sådan smärta kan uppstå vid cancer och går oftast att lösa med medicinering men inte alltid. En typ av behandling som ofta är framgångsrik är magnetbehandling. En sådan genomförs genom att magneter placeras runt kraniet och på så vis dämpas smärtsignalerna till hjärnan. Du kan stödja cancerforskningen på olika sätt bland annat genom att ge en gåva till Cancerfonden. 

Medicinering mot smärta

Det finns många olika mediciner som hjälper mot smärta. Vilka mediciner som hjälper mot vad vet din läkare bäst. Nästan alla mediciner ger emellertid biverkningar av olika slag, några är allvarliga och du bör undvika dessa mediciner. Främst gäller det opioider som vid långvarig användning kan skapa ett beroende med kraftig abstinens vid avslutad medicinering.

Smärta vid idrottsskador

Det är inte ovanligt att känna smärta vid olika typer av idrottsskador. En typ av idrottsskada kan vara förslitning i leder och knän. Andra typer av smärta kan uppstå vid vissa lagidrotter som exempelvis ishockey där sammanstötning av spelare inte är ovanlig. Den typen av skador som ofta resulterar i blåmärken och svullnader kan du behandla med vanliga receptfria läkemedel som exempelvis Paracetamol eller Voltaren för att minska svullnaden.

in Uncategorized.